SERVOKOM GLUHODEDOV, d.o.o.Ulica Maksima Sedeja 9
4226 Žiri
TEL: 041 459077