Boris Peternel s.p.Kosovelova ulica 25
4226 Žiri
GSM: 041 593 106
TEL: 041 593 106