• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Digitalizacija

 

Digitalizacija (Iz Wikipedije, proste enciklopedije)

Digitizacija je opisovanje objekta, slike, zvoka, dokumenta ali signala (navadno analognega signala) z binarno kodo, običajno z namenom, da bi ga shranili oz. elektronsko obdelali na računalniku ali drugih elektronskih napravah. Pretvorba analognih informacij se izvede s postopkom skeniranja in kvantizacije. Ocenjuje se, da je bilo leta 2007 v digitalni obliki že 94% tehnoloških informacijskih zmogljivosti v svetovnem merilu (v letu 1993 pa le 3%), leta 2002 pa so digitalne informacije presegle prag 50-ih odstotkov nad analognimi informacijami. S tem naj bi bil postavljen mejnik t. i. »digitalni dobi«

 

Projekt Kupujlokalno.si ima cilj združiti ponudbo na enem mestu, tako micro, mini in velikih podjetij ter tudi drugih pravnih oseb, ki se želijo vključiti v združeno lokalno ponudbo. Pogoji vpisa in bivanja v tej imenitni skupini je le aktiven status v javni bazi Ajpes (Agencija republike Slovenije za Javnopravne evidence in storitve) ter želji, da so zraven.

Pristop k digitalizaciji smo zaradi velike količine podatkov in želje, da so vsebine preverjene organizirali tako, da delujemo sprva na posamezni občini in pogledamo pravne osebe ki imajo sedež v tej občini. Z osebnim stikom se pogovorimo z odgovorno osebo pravne osebe o njihovi ponudbi, preverimo podatke Ajpes, status pravne osebe, zapišemo morebitno komercialno ime, po katerem se želijo tržiti, poiščemo koordinate na zemljevidu Google in vse zapišemo tako, da zapis tvori komercialni elektronski letak, do katerega je možno dostopat na več načinov. Digitalizirane vsebine s preverjanjem statusnih sprememb in komunikacijo z vključenimi ponudbi blaga in storitev vzdržujemo tako, da so aktualne in pravočasno posodobljene

 Digitalizacija

Digitalizirani podatki pravnih oseb, tisti osnovni, ki jih zapišemo v računalnik, sami po sebi ne pomenijo mnogo. Svojo moč dobijo šele, ko jih aplikacija združi, tako da tvorijo informacijo, ki iskalcu rešuje problem. Informacija pa ni dana sama po sebi. Potrebno je jasno izpostaviti problem, ga umestiti v prostor, kje, kdaj, komu in rešitev ponuditi v trenutku, ko je dobrodošla in potrebna. Odgovore na to daje poglavje Integracije.

Pogled na stanje ponudnikov na področju ene občine hitro pokaže, da nismo digitalizirali vseh ponudnikov, ki v občini delujejo. Hitro najdemo poslovalnice in subjekte, ki zares nimajo sedeža na teritoriju občine, temveč nekje v drugi občini ali celo drugi državi. Odločili smo se, da zapis tistih pravnih oseb, ki imajo sedež na teritoriju občine in smo jih zajeli ob gledanju registra Ajpes, imenujemo Horizontalna digitalizacija.

Naš namen ni digitalizirati javnih podatkov za vsako ceno, za digitalizacijo mora pravna oseba pokazati svoj interes. Če gre za poslovalnico ali enoto, ki ima sedež izven občine in nima svoje avtonomije odločanja, sedež pravne osebe pa ne pokaže volje, da bi sodeloval v lokalni ponudbi, pač ne zapišemo v sistem in enota ni digitalizirana. Tiste pravne osebe, ki pa imajo željo, da sodelujejo v lokalni ponudbi z dejavnostjo svoje poslovne enote digitaliziramo drugače. Zapišemo sedež podjetja, njegovo lokacijo in njemu podrejeno enoto. Ta način imenujemo Vertikalna digitalizacija, ki je lahko celovita in izvedena za celotno pravno osebo, lahko pa samo samo za eno enoto ali dve, ki se vključujeta v lokalno ponudbo občine. Stopnja digitalizacije velikega podjetja je torej odvisna od njega samega, saj nas ne omejuje teritorij občine, lahko na digitalizacijo pogledamo tudi drugače in digitaliziramo celotno razvejano poslovanje posamezne velike družbe.

 
 Digitalizacija

 

poenostavljena kratka razlaga

Digitalizacija je preslikava realnega sveta v digitalno, binarno obliko, ki jo lahko zapišemo na elektronske medije. V tej fazi predvsem združujemo javno dostopne podatke pravnih oseb (PO), njihove naslove, lokacije, razvejanost njihovih poslovalnic, itd. Vsi digitalizirani podatki niso prikazani na spletu, so pa osnova za najrazličnejša združevanja in prikazovanja. Za pravilnost podatkov v nekem trenutku skrbijo računalniški programi (roboti) in administratorji, ki skrbijo za pravilnost na lokalnem ali združenem nivoju. Tu se odpira prostor za umetno inteligenco, ki skrbi za razmislek o pripravi podatkov za najrazličnejše informacijske potrebe.