• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Integriranje objektov v kibernetskem prostoru

 

Za integriranje objektov v kibernetskem prostoru smo iskali znanstveno razlago, pa naleteli le na komercialne poglede in razmišljanja družboslovcev. Matematična definicija integrala je še našemu pristopu najbližja, le da ne govorimo o odvajanju in diferenciranju, temveč o digitalizaciji, ki v kibernetski prostor ponudi digitaliziran objekt. Ta je v primeru kibernetskega prostora projekta kupujlokalno.si pravna oseba (hkrati najmanjši element opazovanja), ki je v delu skupnih podatkov z registrom AJPES podatkovno skladen, kakor tudi z zemljevidi Google maps, kjer se pojavlja kot točka z informacijami. Seveda je takih kibernetskih prostorov (množic) lahko več in ne samo kupujlokalno.si, imajo druge lastnosti in drugačne podatkovne poudarke ter vključujejo različne digitalizirane objekte. Tak prostor smo poimenovali asociacija.

Zahtevan je Vpis digitalizirane pravne osebe, torej objekta, v asociacijo kupujlokalno.si. Hkrati je to osnoven pogoj za sodelovanje v projektu Kupujlokalno.si.

Združiti ponudbo pravnih oseb tako, da bo ob pravem trenutku, na pravem mestu tvorila pravo informacijo, ki bo dostopna tam, kjer jo iskalec potrebuje, je osnovni cilj te integracije.

 
 Integracija
poenostavljena kratka razlaga

Integracija omogoča vpis v register Pravnih oseb in poslovalnic, prikaz na zemljevidu portala, njihovo udeležbo v združevanju ponudbe, iskanju informacij in sodelovanju v komunikaciji B2B, B2C in C2B. Omogoča tudi sodelovanje digitaliziranim objektom in znamenitostim vključevanje v projekte, kot so turistične, športne ali tematske poti, združevanje v destinacije itd.