• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Krajinski park Logarska dolina


 Krajinski park Logarska dolina

Krajinski park Logarska dolina

Logarska velja za eno najlepših alpskih dolin. Med več kot 2000 metrov visokimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp je v zadnji ledeni dobi nastala 7 kilometrov dolga ledeniška dolina, ki jo delijo v tri dele: Log in Plest prekrivajo travniki, Kot pa je poraščen z gozdom, izza katerega šumi slap Rinka.

V dolini raste precej redkih ali ogroženih gorskih cvetlic, predvsem na botanični oazi Okrešelj. Dolino preletavajo planinski orli in sokoli selci, na višjih pobočjih se pasejo gamsi in kozorogi, na planinah pa ovce jezersko-solčavske pasme.

Glavna zanimivost doline je preko 20 slapov, med njimi:

    Rinka z 90-imi metri eden najvišjih prosto padajočih slapov v Sloveniji,
    Palenk v soteski enakega imena, ki je priljubljena točka za poročno zaprisego,
    Rastovški slap, ki preskoči več 10-metrskih skal z okamenelimi ostalinami in
    štirje Brložniški slapovi, ki skupaj premagajo kar 125 metrov višine.

Izvir Črne, ki se na koncu doline zlije s rečico Jezera v reko Savinjo, s svojimi odsevi sodi med najbolj skrivnostne dele doline. Črna je ob izviru zaradi prodiranja skozi temne sedimentne gline črne barve.

Tri drevesa zaznamujejo Logarsko dolino. Ob cesti v začetku doline raste Logarjeva lipa s skoraj 5-metrskim obsegom, nekaj kilometrov više pa Plesnikov brest z obsegom 370 centimetrov. Tretji orjak je macesen na Klemenči jami, star med 200 in 300 let.

Lesene kašče ali kašte so del dediščine Solčavskega in Zgornje Savinjske doline. V njih so hranili živila, predvsem žita, in ponekod jih uporabljajo še danes. V Logarski dolini si lahko ogledate tri: ob vstopu v dolino, na kmetiji Logar ali tisto, v kateri deluje TIC Logarska dolina.

Iz smrekovih brun grajena Logarjeva koča (majerija) v Logarskem kotu je ohranila prvotno podobo iz leta 1930. Danes obratuje kot Planšarija Logarski kot, kjer so na voljo domača hrana in izdelki solčavskih kmetij.

Za motorna vozila velja vstopnina v dolino, za vse druge (tudi električna vozila!) vstop prost.

Pravljični gozd pri Penzionu Na Razpotju sredi Logarske doline pa bo nagrada za najmlajše. V njem so predstavljene najlepše svetovne in slovenske pravljice ter slovenske in solčavske ljudske pripovedke, ob vhodu pa je prostrano otroško in športno igrišče.

 Krajinski park Logarska dolina
 Krajinski park Logarska dolina