• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Škalsko jezero


 Škalsko jezero
 Škalsko jezero

Škalsko jezero

Škalsko jezero, površine 16.5 ha, se nahaja na 385 m nadmorske višine. Dostopno je peš, s kolesom, z gorskim kolesom ali z avtom. Največja globina jezera znaša 18 metrov. Tam lahko uživamo v naslednjih aktivnostih: Piknik, ribolov, sprehod.

Zanj je značilna pestrost življenjskih prostorov (tako vodnih kot kopenskih). Park je nastal kot posledica odkopavanja premoga.

Različni življenjski prostori, kot so jezero, močvirja, mlake, grmišča, gozd, travniki, sadovnjaki in ruderalno območje nudijo pogoje za naselitev številnih živalskih in rastlinskih vrst. Na tem območju so zasledili okoli 120 vrst ptic oziroma 30 % vseh znanih v Sloveniji, med katerimi je kar 29 vrst ogroženih. Okoli 52 vrst ptic na tem območju gnezdi, 56 vrst pa tu prezimuje ali se zadržuje na preletu. Preko Škal in okoliških jezer poteka pomembna selitvena pot. To pričajo tudi predstavniki nekaterih redkih vrst, kot so npr.: črnovrati ponirek, veliki kormoran, rjava čaplja, tatarska žvižgavka, raca žličarka in druge, ki so jih opazili na Velenjskem jezeru. V Škalah je bilo registriranih šest vrst predstavnikov red ujed, ki sodi med najbolj ogrožene.

Prvenstvena vloga parka je v naravovarstveni vzgoji in izobraževanju, hkrati pa park nudi dobre in zanimive rekreacijske možnosti.

 Škalsko jezero
 Škalsko jezero

 Škalsko jezero
 Škalsko jezero
https://kupujlokalno.si/public/h/naravne_znamenitosti/savinjska/sk_jezero/sk_jezero_01.jpg